Cannabinoïden kunnen uitzaaiingen stoppen

Tumormetastase is het laatste, vaak fatale stadium van kanker.

Nieuwe studies tonen aan dat THC en CBD de uitzaaiing kunnen stoppen.
Metastase is het proces waarbij kankercellen vanuit de hoofdtumor ontsnappen en naburige weefsels en organen binnendringen en / of naar andere delen van het lichaam reizen. Bepaalde soorten kankers zijn agressiever dan andere en hebben daarom meer kans op metastasen. Deze kankers zijn zeer moeilijk te behandelen en zijn fataal voor patiënten. Om ervoor te zorgen dat kankercellen migreren en andere weefsels binnendringen, moeten ze eerst aan de hoofdtumor ontsnappen en naar de extracellulaire matrix (ECM) gaan die de tumor omgeeft. Ze kunnen dan doorgaan met groeien in naburige weefsels, of ze kunnen de bloedbaan of het lymfestelsel binnengaan om zich naar andere delen van het lichaam te verspreiden.

Uit meerdere studies bleken cannabinoïden de angiogenese te blokkeren (*1) door expressie van de ligand en de bijbehorende receptoren in de vasculaire endotheliale groeifactor -route (VEGF) te verminderen. Met de verminderde werking van het VEGF-systeem kunnen tumoren geen nieuwe bloedvaten poduceren om de voortgang van de uit de hand gelopen celgroei te voeden. Nieuwe tumoren als gevolg van metastasering naar perifere weefsels, zoals de longen, vereisen ook angiogenese om hun ontwikkeling en groei in stand te houden.

CBD bleek de productie van metalloproteïnasen (MMP’s) te remmen. Deze eiwitten spelen een rol bij angiogenese door componenten van het ECM af te breken om nieuwe bloedvaten te laten vormen. Ze helpen ook bij de migratie van kankercellen vanuit de hoofdtumor. Om een kankercel uit de tumor te laten ontsnappen, moet het MMP’s gebruiken om het ECM af te breken die de tumor omringt. Er is aangetoond dat dit bijzonder kritisch is voor de behandeling van glioomtumoren, die zo snel groeien en verspreiden dat ze bijna niet operatief verwijderd kunnen worden. CBD was in staat om de agressiviteit van gliomen te verminderen door hun invasievermogen te remmen, deels door het remmen van MMP’s.

Naast MMP’s wordt celinvasiviteit ook bepaald door cel-cel adhesie. Bepaalde soorten adhesieve eiwitten, zoals focale adhesiekinasen (FAK’s), bevorderen metastase wanneer ze in aantal toenemen. Deze eiwitten laten de cel gemakkelijker van de tumor weg migreren. Van cannabinoïden is vastgesteld dat ze FAK’s in kankercellen remmen en hun vermogen om te migreren verminderen (*2).

Bij borstkanker heeft CBD het Id-1-gen uitgeschakeld, een pro-metastatisch gen dat een marker is voor agressiviteit bij borstkanker. Als gevolg hiervan waren borstkankercellen die met CBD waren behandeld minder invasief. Het remmen van Id-1 heeft een kettingreactie-effect, waarbij andere genen die metastase bevorderen ook naar beneden worden gereguleerd, hetgeen resulteert in een algehele vermindering in kankeragressiviteit.

Tumormetastase is de laatste fase van kankergroei, en ook de fase die het vaakst fataal is voor kankerpatiënten. Laboratoriumstudies hebben aangetoond dat cannabinoïden zoals THC en CBD effectief zijn in het uitschakelen van de essentiële processen (*3) die kankercellen in staat stellen metastaseren. Op zichzelf, of in combinatie met traditionele kankertherapieën, zouden cannabinoïden een nieuwe vooruitgang kunnen betekenen bij de behandeling van kanker.

*1) https://www.deepdyve.com/…/the-antitumor-activity-of-plant-…

*2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791144/

*3) https://www.deepdyve.com/…/endocannabinoids-as-emerging-sup…

Deze blog toont niet aan dat CBD een vervanger is voor welke medicatie dan ook en is enkel ter informatie over lopende zaken en onderzoeken omtrent cannabinoïden geschreven.