CBD beter dan antipsychotica in klinische onderzoeken bij mensen.

CBD kan de symptomen van psychose behandelen zonder de bijwerkingen van traditionele antipsychotica.

Naarmate de klinische proeven op mensen doorgaan worden er steeds meer gegevens verzameld: traditionele antipsychotica blijven achter in vergelijking met de resultaten van CBD. Deze niet-psychoactieve cannabinoïde kan de symptomen van psychose behandelen zonder de bijwerkingen van reguliere geneesmiddelen.

Het probleem met antipsychotica
Anti-psychotische geneesmiddelen vallen in een van twee categorieën: typische en atypische antipsychotica. Typische antipsychotica medicijnen, hoewel efficiënt bij het behandelen van sommige symptomen, staan ook bekend om negatieve bijwerkingen. Deze omvatten tremoren en spasticiteit zoals die van de ziekte van Parkinson. Dit komt door de effecten van het medicijn op het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de motorische functie.

De tweede generatie antipsychotica (atypisch) zijn gemaakt om deze bijwerkingen te verminderen. Toch komen ook deze met een lijst van zijn eigen ongewenste effecten zoals gewichtstoename, hoge lipiden-concentratie in bloed en dufheid/sedatie.

Alle antipsychotica werken door de dopamine (D2) -receptoren te blokkeren. Dit vermindert de symptomen van psychose welke te omvatten zijn in hallucinaties, wanen, angst, ontwenning en depressie. Echter, de meeste patiënten stoppen met het innemen van deze medicijnen vanwege de bijwerkingen. Immers, wie wil er medicijnen nemen die een hele nieuwe reeks problemen veroorzaken?

De rol van het endocannabinoïdesysteem bij psychose
Er is lang gesproken over de betrokkenheid van het endocannabinoïdesysteem (ECS) bij psychotische stoornissen. Sommige studies beweren dat veranderingen in het ECS zelfs een risicofactor kunnen zijn voor het ontwikkelen van schizofrenie. Dit heeft het ECS tot een doelwit gemaakt voor onderzoek naar betere medicijnen voor de behandeling van psychose.

Studies tonen aan dat Cannabidiol (CBD) betere anti-psychotische effecten heeft dan andere cannabinoïden. CBD heeft ook een lage toxiciteit en een groot tolerantieprofiel bij zowel mensen als dieren.

CBD fungeert als een omgekeerde agonist voor de CB1- en CB2-receptoren en als een agonist voor TRPV1 en 5HT1A. Dit betekent dat andere moleculen niet binden aan CB1- en CB2-receptoren (zoals THC) en bindt aan TRPV1 en 5HY1A. Het gecombineerde effect van deze acties zijn angstgevoelens, antidepressiva en anti-psychotische resultaten. Diermodellen en proeven op mensen hebben beide resultaten aangetoond.

Bewijs van diermodellen
Diermodellen van schizofrenie (1) laten dezelfde symptomen zien als bij mensen, inclusief de door geneesmiddelen geïnduceerde (zoals amfetamine) hyperactiviteit. CBD keert hyperactieve beweging om bij muizen die schizofrenie-achtige symptomen vertonen, zonder de bijwerkingen.

Verder hielp CBD-behandeling bij het beheersen en verminderen van sociale terugtrekking. In grote diermodellen (zoals apen) toonde CBD een groot potentieel om de cognitieve tekorten gerelateerd aan schizofrenie om te keren. Dit is belangrijk omdat studies met modellen van complexe cognitieve functies, zoals apen, van cruciaal belang zijn om te voorspellen of wat er gebeurt in diermodellen, ook bij mensen zal plaatsvinden.

Bewijs uit menselijke studies
Een eerste case study (2) werd gepubliceerd in 1995 waarin een 19-jarige vrouwelijke patiënt met schizofrenie werd beschreven die een zeer slechte tolerantie had voor de conventionele antipsychotische medicijnen. Een CBD dosering van maximaal 1500 mg / dag gedurende 4 weken verminderde haar psychotisch gedrag aanzienlijk. De patiënt vertoonde geen aanwijzingen voor bijwerkingen. Het stoppen van de CBD-behandeling resulteerde in terugkeer van psychosesymptomen.

Een daaropvolgende studie (3) omvatte drie schizofrene patiënten behandeld met CBD variërend van 40-1280 mg / dag gedurende 30 dagen. Eén patiënt vertoonde een significante verbetering van de symptomen.
In een ander onderzoek (4) verminderde orale toediening van CBD met succes de episodes van psychosen bij zes patiënten met de ziekte van Parkinson.

Het grootste rigoureus opgezette onderzoek (5) werd in 2012 voltooid, waarbij 42 schizofrene patiënten betrokken waren. Dit was een dubbelblinde gerandomiseerde klinische studie waarin CBD en conventionele medicijnen werden vergeleken. Na 4 weken CBD (800 mg / dag, oraal toegediend), was er een significante vermindering van psychotische symptomen. Hoewel de antipsychotische effecten ook werden gezien met de conventionele antipsychotische medicatie, was CBD-behandeling superieur omdat het gepaard ging met minder bijwerkingen, zoals gewichtstoename en toename van het hormoon prolactine. Dit laatste kan de groei van borstweefsel bij mannen veroorzaken.

Samengevat wijzen de verzamelde gegevens op het potentieel van CBD om als een krachtig antipsychoticum te fungeren. In cannabinoïde therapie ontbraken ook bekende bijwerkingen die werden gezien bij antipsychotica van de eerste en tweede generatie.

Tot nu toe was de langste blootstelling aan CBD in klinische onderzoeken één maand. Veiligheid en werkzaamheid van langdurige CBD-blootstelling zullen het onderwerp zijn van toekomstige studies.

Bronnen:
1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2833124/
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7559378
3) https://journals.sagepub.com/d…/abs/10.1177/0269881106060967
4) http://www.scielo.br/scielo.php…
5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/

Deze blog toont niet aan dat CBD een vervanger is voor welke medicatie dan ook en is enkel ter informatie over lopende zaken en onderzoeken omtrent cannabinoïden geschreven.