Veel gestelde vragen COVID-19 sneltest

Wij hebben de vragen welke het meest gesteld worden hier voor u op een rij staan.

Op welk moment kan ik het beste testen?

Wanneer u met het virus in aanraking bent gekomen, is er een incubatietijd van enkele dagen.
De incubatietijd is de tijd tussen het moment van besmetting en de uiting van een ziekte.
Wanneer u klachten heeft kunt u uzelf direct laten testen.
Indien het vermoedden bestaat dat u besmet bent maar u heeft (nog) geen klachten, adviseren we om enkele dagen te wachten met het testen.

Wat is het verschil tussen jullie sneltest en een bloedpriktest?

Onze sneltest onderzoekt of je op dit moment het virus draagt en of je besmettelijk bent door te zoeken naar eiwitten van het virus.
Een bloedpriktest meet of je (reeds) antistoffen hebt en of je immuniteit opbouwt.
Dit zegt minder over je besmettelijkheid van dit moment.

Geeft deze sneltest 100% zekerheid?

Nee, er is niet één test welke 100% zekerheid biedt.
Onze sneltesten zijn geschikt geacht door academische ziekenhuizen in Nederland en geven een hoge zekerheid, met name als u klachten heeft.
Indien u geen klachten heeft wordt de gevoeligheid van de test iets lager.
Het is belangrijk dat u, indien u (nog) geen klachten heeft, enkele dagen wacht met het laten afnemen van de test.
Het is uiteraard wél van belang dat u de richtlijnen van het RIVM blijft opvolgen.

Ik ben positief getest, wat nu?

Wanneer u positief getest bent voor Covid-19 moet u 10 dagen in thuisquarantaine en op zijn minst 24 uur wachten tot na het verdwijnen van de klachten.
Ook dient u de mensen te informeren waarmee u langer dan 15 minuten op een afstand van minder dan 1,5 meter heeft gezeten.
Hou uw klachten in de gaten, en, indien deze erger worden is het verstandig om met een huisarts contact op te nemen.
Ook adviseren we u om een speciale combinatie van vitamines en mineralen te gaan innemen gedurende 14 dagen.
Deze specifieke combinatie wordt geadviseerd door meer dan 140 medici en paramedici.

Krijg ik bij jullie een reisdocument?

Wij geven geen reisdocument af.
Heeft u een reisdocument nodig?, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de Travel Health Clinic.
Deze organisatie kan een reisdocument voor u opstellen.

Wat moet ik doen wanneer Iemand op mijn werk besmet is?

Iedereen die in contact geweest is met de besmette persoon dient op zijn minst thuis te werken en ook zo snel mogelijk getest te worden.
Dit is een vijftal dagen na de mogelijke besmetting, of direct wanneer er Corona gerelateerde klachten ontstaan.
Wanneer er meerdere mensen besmet zijn, laat dan de gehele afdeling testen, zodat iedereen met een negatieve uitslag direct weer aan de slag kan.
Dit alles uiteraard met inachtneming van de geldende regels (1,5 meter, handen wassen, niezen in de elleboog en niet meer dan 3 mensen in één ruimte).

Is deze test een vervanging van de PCR test?

Nee, want ook al is deze test zeer nauwkeurig, en heeft het RIVM aangegeven deze sneltesten ook op zeer korte termijn te gaan gebruiken, is hij op dit moment nog geen vervanging voor de PCR test die na 24 tot 48 uur een uitslag geeft.
De verwachting is, dat dit in de komende maanden gaat veranderen, aangezien De Minister heeft aangegeven dat hij deze testen per november in wil gaan zetten.

Gevoeligheid en specificiteit

De sneltest welke wij gebruiken is door academische centra onderzocht en gevalideerd in opdracht van het RIVM.
De test heeft een diagnostische gevoeligheid (sensitiviteit) van 97,56%% en een diagnostische specificiteit van 99,9% bij mensen met klachten. Dat betekent dat de test in 97,56 van de 100 gevallen Covid-19 herkent, en, wanneer de test positief is, het vrijwel zeker is dat u ook daadwerkelijk Corona hebt.
Wanneer u geen klachten heeft, daalt de gevoeligheid van de test iets.
Wanneer u niet zeker bent of u besmet bent, is het verstandig om in elk geval een aantal dagen te wachten, voordat de test afgenomen wordt.
Dit omdat het virus eerst moet toenemen om gedetecteerd te kunnen worden.

Begin in elk geval al wel met de preventieve vitaminen en mineralen supplementen, welke worden geadviseerd door meer dan 141 verschillende medici en paramedici.

Is het mogelijk om besmet te worden tijdens een test?

Wij houden ons aan hoge kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen en dragen zorg voor de hoogst haalbare veiligheidsmaatregelen.
Uitsluiting van alle risico’s is echter onmogelijk.

Kunnen jullie ook op locatie testen?

Wanneer gewenst, kunnen we ook op locatie testen, echter kan dit alleen bij een minimale afname van 15 tests.
In overleg kan dit in de ochtend, middag of avond. Let op; hieraan kunnen extra kosten verbonden zitten.
Daarnaast rekenen we ook voorrijkosten. Wanneer u besmetting vermoed, adviseren we om naar onze testlocatie te komen.
Hier is het besmettingsgevaar minder groot.

Wie voert de test uit?

Dit gebeurt door een bevoegde en BIG geregistreerde zorgprofessional.

Kan ik de testuitslag op papier krijgen?

U krijgt een document met hierop de uitslag in uw email of telefoon.
Houd er wel rekening mee dat dit document geen officieel reisdocument is.