Is CBG de nieuwe CBD?

DEUTCH

Onlangs is er in de medische literatuur een significante toename van verkennende studies van andere cannabinoïden dan THC en CBD. Dit artikel gaat over CBG.

De cannabisplant bevat veel verbindingen waarover we nog weinig kennis hebben; het is een schat aan geneeskrachtige stoffen. Momenteel is cannabigerol, of CBG (een voorloper van THC, CBD en CBC (cannabichromene)) een van de meest populaire stoffen waar men naar kijkt.

Cannabigerol heeft lang op de achtergrond gestaan, simpelweg omdat het in zeer minuscule hoeveelheden aanwezig is, bestaande uit maximaal ongeveer 1% van alle cannabinoïden in de plant.

Maar de schijnwerpers zijn er nu volledig op gericht, omdat de wetenschap CBG’s ontstekingsremmende, immunomodulerende en anti-kanker eigenschappen benadrukt.

Daarnaast is CBG niet psychoactief, dus is CBG ‘de nieuwe’ CBD?

Kort antwoord: Dit is nog niet wetenschappelijk bewezen.
Lang antwoord is dat we dit kunnen afleiden door farmacotherapeutische eigenschappen en farmacodynamiek van zowel CBG als CBD naast elkaar te vergelijken. Als het gaat om binding aan cannabinoïde-receptoren, activeren noch deze cannabinoïde, noch CBD de CB-receptoren, maar beide interfereren met andere cannabinoïden die wel binden. Op deze manier werken CBG en CBD als modulatoren van cannabinoïden die signaleren.

Dit betekent dat deze cannabinoïde (net als CBD) kan veranderen hoe onze eigen endocannabinoïden, zoals anandamide, reageren met receptoren. Een interessant, opkomend studiepunt onderzoekt hoe cannabinoïden zich verhouden tot niet-cannabinoïde receptoren, inclusief die van serotonine en dopamine.

Er is aangetoond dat CBG werkt als 5HT1A-receptor (serotoninereceptor) antagonist, terwijl CBD een agonist is, daarom kunnen ze mogelijk verschillende effecten uitoefenen op moleculaire paden die worden beïnvloed door serotonine, zoals slaap en ademhaling tijdens de slaap (d.w.z. slaapapneu). Dit zijn echter slechts speculaties, omdat studies over dit onderwerp momenteel ontbreken.

Is CBG vergelijkbaar met CBD?
Aangezien CBG en CBD vergelijkbare effecten hebben op cannabinoïde-receptoren, kunnen we dan verwachten dat de geneeskrachtige eigenschappen van CBG erg vergelijkbaar zijn met die van CBD?

Beschikbare onderzoeken wijzen in die richting. Tot dusverre hebben preklinische onderzoeken anti-ontstekende en neuro-protectieve eigenschappen van cannabigerol aangetoond in muismodellen van auto-immuunziekten. Onderzoekers hebben onlangs bewijs geleverd dat CBG een krachtige ontstekingsremmende reactie induceert in zowel een muismodel als in vitro, in cellen die in een petrischaaltje worden gekweekt. Deze immuun-modulerende reactie is de typische rekrutering van ontstekingsremmende celtypen die de gehele productie van cytokines en chemokines verminderen. Wetenschappers noemen dit ‘pro-inflammatoire machines’.

Bovendien is het neuro-protectieve potentieel van deze cannabinoïde aangetoond in het muismodel voor de ziekte van Huntington. Deze studie toonde aan dat CBG een groot potentieel heeft om motorische tekorten te verbeteren en neuronen tegen schade te beschermen. Belangrijk is dat de onderzoekers een significante vermindering van Huntington-aggregaten konden waarnemen. Dit zijn clusters van bepaald eiwit in de hersenen van patiënten met de ziekte van Huntington.

Potentieel tegen kanker?
Bovendien is recent bewijs naar voren gekomen dat wijst op het antikankerpotentieel van CBG. Behandeling van colorectale kankercellen met cannabigerol leidt tot celdood en verdere preventie van celgroei. Voor in vivo onderzoeken met muizen remde CBG de groei van getransplanteerde tumoren en remde het de ontwikkeling van darmkanker.

Met het hierboven gepresenteerde bewijs, is deze cannabinoïde dan wellicht superieur aan CBD? Er is niet voldoende bewijs om dit in beide richtingen te bekrachtigen. Misschien kunnen CBG en CBD elkaar aanvullen. Het zou kunnen dat ze in synergie werken als krachtige ontstekingsremmende, anti-kanker en neuro-protectieve fytocannabinoïden.

Ze lijken elkaar niet tegen te werken. Uiteindelijk zullen we binnenkort meer vertrouwen hebben in de farmacotherapeutische eigenschappen van veel verschillende fytocannabinoïden.