Cannabis kan een doorbraakbehandeling zijn voor trauma en PTSS

 
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychiatrische aandoening die miljoenen mensen treft. Het vindt plaats nadat een persoon een trauma of een levensbedreigende gebeurtenis heeft meegemaakt. De symptomen van PTSS hebben een negatieve invloed op cognitie, stemming, emotie en sociale vaardigheden.
 
Farmaceutica en psychiatrische therapie hebben gemengd succes, waarbij veel patiënten niet kunnen ontsnappen aan hun aandoening. We hebben nieuwe therapieën nodig die de veelzijdige aard van PTSS-symptomen behandelen.
 
Zou cannabis het antwoord kunnen zijn?
Cannabinoïden worden momenteel onderzocht als een behandeling voor PTSS omdat het zowel anxiolytische (anti-angst) als geheugenmodificerende effecten heeft. De meest prangende vraag voor onderzoekers om nu te beantwoorden, is wanneer cannabismedicijnen moeten worden toegediend na een traumatische gebeurtenis. Er lijkt een specifieke periode na het trauma te zijn waarin de toediening van cannabis de ontwikkeling van PTSS kan voorkomen.
 
Deze geestelijke gezondheidstoestand wordt bemoeilijkt door het feit dat niet alle personen die een traumatische gebeurtenis ervaren, doorgaan met het ontwikkelen van PTSS. Dus wat beschermt deze individuen tegen het ontwikkelen van deze geestelijk instabiele gezondheidstoestand?
 
Zou het antwoord kunnen liggen bij de hoeveelheid endocannabinoïden in het menselijk lichaam?
Uit een studie (2013) bleek dat er minder endocannabinoïden in het lichaam aanwezig waren bij werknemers en slachtoffers die PTSS ontwikkelden na de terroristische aanslagen van 9/11 op Amerika. Degenen die geen PTSS ontwikkelden, hadden normale niveaus van endocannabinoïden. Sinds deze studie is aanvullend onderzoek gedaan om de afname van de endocannabinoïden te relateren aan de ontwikkeling van PTSS.
 
Cannabinoïden kunnen via verschillende mechanismen gunstige effecten op PTSS uitoefenen. Deze kunnen het interfereren bij het ophalen van het geheugen en dus helpen bij het voorkomen van het terughalen van het traumatische geheugen dat tot PTSS leid. Als alternatief kunnen cannabinoïden het leren van angst uitdoven verbeteren, wat een vorm van leren is waardoor het eerdere angst vormende geheugen weer niet-bedreigend wordt.
 
Cannabinoïden en PTSS-behandeling.
Dit is waarschijnlijk het meest veelbelovende aspect van het gebruik van cannabinoïden voor PTSS-behandeling. Dit komt omdat de psychotherapieën dezelfde excitatiemechanismen gebruiken. In verschillende studies met preklinische PTSS-modellen, verbeterde de toediening van cannabidiol (CBD) in de cannabisplant zelfs het leren van angst uitdoven. Bovendien suggereert het verzamelen van klinisch bewijs in de afgelopen jaren dat medicinale cannabis en cannabinoïden effectief zijn bij het verlichten van PTSS-symptomatologie.
 
Het eerste casusrapport over dit onderwerp kwam uit in 2012. Het betreft een 19-jarige patiënt met ernstige misbruik-gerelateerde PTSS veroorzaakt door flashbacks. Hij rapporteerde aan zijn arts dat het gebruik van cannabis hem in staat stelt om de cognitieve controle te behouden wanneer hij zich traumatische episodes herinnert. Wat zijn artsen nog meer verbaasde, was dat de therapeut die hij zag ook verbetering in zelfbeheersing en stabiliteit meldde, hoewel de therapeut niet op de hoogte was van de ‘zelfmedicatie’ van de patiënt met cannabis.
 
Een andere studie, waarbij 80 PTSS-patiënten in New Mexico betrokken waren, ontdekte dat patiënten die medicinale cannabis gebruikten, een significante vermindering van de symptomen ervoeren, waaronder het verlies van: opnieuw ervaren symptomen, verdoving, vermijding en hyper-opwinding.
 
Twee andere studies onderzochten de synthetische cannabinoïde Nabilone, bij PTSS-patiënten. In beide onderzoeken meldde meer dan driekwart van de patiënten een volledige stopzetting van nachtmerries. Ze rapporteren ook een significante vermindering van flashbacks overdag. Nog een ander onderzoek, waarbij Nabilone werd gebruikt bij 58 PTSS-patiënten, meldde een significante vermindering van de ernst van de PTSS-symptomen zoals beoordeeld door de gemeenschappelijke PTSS-vragenlijst.
 
Een veelbelovende weg.
De onderzoeken die zijn uitgevoerd met PTSS-patiënten benadrukken allemaal cannabinoïdereceptorsignalering als een veelbelovende weg voor therapeutica voor PTSS. De waarschijnlijke reden hiervoor ligt in het effect van cannabinoïdesignalering op de activiteit van andere neuronen. Wanneer cannabinoïde receptoren worden bezet door cannabinoïden, reguleert de activiteit van de omliggende neuronale schakelingen.
 
In PTSS neemt de neuronale activiteit toe in de centra die verantwoordelijk zijn voor angst, angst en geheugen. Dit betekent dat we activering van cannabinoïde-receptoren kunnen verwachten om de hyperactivering van deze neuronen te voorkomen. Dit resulteert in verbeterde PTSS-symptomatologie.
 
De waarschijnlijke reden dat sommige personen PTSS ontwikkelen na traumatische gebeurtenissen is omdat hun endocannabinoïden verminderen. Hierdoor missen ze de remmende signalen voor de neuronale centra die verantwoordelijk zijn voor angst, angst en geheugen. Daarom kunnen we cannabinoïdesignalering in PTSS beschouwen als een “breekmechanisme” dat de versnelling van angst voorkomt. Dit biedt PTSS-patiënten de broodnodige verlichting van angstgerelateerde emoties.

Deze blog toont niet aan dat CBD een vervanger is voor welke medicatie dan ook en is enkel ter informatie over lopende zaken en onderzoeken omtrent cannabinoïden geschreven.